Lasy Polskie
skład lasów, lista lasówRodzaje lasów

Las li¶ciasty
Las li¶ciasty dzieli się na  lasy li¶ciaste zrzucaj±ce li¶cie na zimę, spotykane  w strefie umiarkowanej,  lasy szerokolistne spotykane w strefie subtropikalnej oraz lasy wilgotne zwane tropikalnymi.

Las iglasty
Lasy iglaste występuj± głównie na glebach bielicowych w klimacie umiarkowanym. W lasach iglastych spotyka się takie drzewa jak sosny, ¶wierki. Lasy iglaste dzieli się na bory sosnowe, lasy ¶wierkowe i lasy jodłowe.

Las mieszany
Las mieszany to lasy w siedliskowe, w których występuj± takie gatunki drzew jak d±b, buk, sosna, ¶wierk, jodła, modrzew, brzoza.

Bór wysokogórski
Bór znajduj±cy się na wysoko¶ci ok. 1100 m n.p.m. Dominuj±cym tu gatunkiem drzewa jest ¶wierk, występuje także jarzębina. W podszycie występuje porzeczka alpejska, w runie trzcinek owłosiony, podbiałek alpejski, wietlica, kosmatka alpejska.

Lasy gospodarcze
Lasy użytkowe, wykorzystywane w przemy¶le jako surowiec do przerobu, lub wyrobu okre¶lonych produktów, m.in. w przemy¶le budowlanym, meblarskim, itp.Działy serwisu